• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ geopolityki na rynki finansowe.

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku zgłaszanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Serdecznie zapraszamy – dotacje Lublin. Na co wolno ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie także być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość dużo. Pomiędzy innymi: tłumaczenie pism, koszty spraw sądowych. Znaczącym argumentem na walor jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co świadczy, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Przejrzyj

2. Tutaj

3. Przeczytaj więcej

4. Sprawdź teraz

5. Kliknij dla szczegółów Rola Japonii w światowej ekonomii.

Categories: Biznes

Comments are closed.